Elevhäften och lärarhäften

Skriv ut eller öppna elevhäftena på dator eller pad.
Första sidan i varje häfte har stora färgbilder.
Lämna bort den i utskriften för att spara färg.

Åk 3-4

Ljud Elevhäfte
Ljud Lärarhäfte

Ljus Elevhäfte
Ljus Lärarhäfte

Magnetism Elevhäfte
Magnetism Lärarhäfte

Statisk elektricitet och elektrisk ström Elevhäfte
Statisk elektricitet och elektrisk ström Lärarhäfte

Enkla maskiner Elevhäfte
Enkla maskiner Lärarhäfte

Konstruktioner Elevhäfte
Konstruktioner Lärarhäfte

Vatten 1 Elevhäfte
Vatten 1 Lärarhäfte

Luft Elevhäfte
Luft Lärarhäfte

Värme Elevhäfte
Värme Lärarhäfte

Förbränning Elevhäfte
Förbränning Lärarhäfte

Åk 5-6

Energi och elektricitet Elevhäfte
Energi och elektricitet Lärarhäfte

Rymden Elevhäfte

Rymden Lärarhäfte

Krafter Elevhäfte
Krafter Lärarhäfte


Material och ämnen Elevhäfte

Material och ämnen Lärarhäfte

Vatten 2
Vatten 2 Lärarhäfte

Droger Elevhäfte
Droger Lärarhäfte

Elevhäftena innehåller lite text och utrymme för korta svar,
för att lektionstiden inte ska gå åt till läsning och skrivning.
För längre experimentrapporter finns en blankett.


Sidan är designad av Linda Wiberg