Att Bygga

Allt kan byggas tillsammans med eleverna om det finns tid.
De här förslagen visar ändå sådant som läraren kanske förbereder själv och har kvar för demonstrationer i många år.
Filerna är i pdf så att ritningarna är lätta att skriva ut.
Att bygga själv stöder både förståelsen och minnet.

Se nedan sådant som eleverna bygger själva.

För åk 3-4
Trumhinna
Hålkamera
Laddningsmätare
Laddad flaska
Magnetfältsflaska
Elektromagnet
Fjädrar
Rullande burk
Vattenhjul av plast, hjulbåt
Sprutor och slang
Dykare
Solsnurra

För åk 5-6
Satellit
Skiva som lutande plan
Vattenhjul av plåt
Generator
Solfångare
Eldstad
Vattenburen värme
Kubikmeter
Serie- och parallellkopplingar
Styroxskärare
Grävmaskin, ritning, arbetsbeskrivning
Grävmaskin, film
Stenlåda
Ämnessamling