Historik

"Roligt med teknisk vetenskap i lågstadiet" var arbetsnamnet på ett ettårigt projekt 2007-2008.
Svenska Tekniska Vetenskapsakademiens skolkommitté tog initiativ till projektet och skapade ekonomiska förutsättningar för att genomföra det.
Det praktiska arbetet sköttes av klasslärare Anna Karin Jern med stöd av Tommy Sjöblom; lektor i matematik, fysik och kemi, Jonas Waxlax lektor i fysik, Berit Kurtén-Finnäs; verksamhetsledare vid Kemi-didaktiskt resurscentrum samt diplomingenjör Martti Jalava från STV:s skolkommitté.
Under projektåret byggdes denna webbresurs till stöd för lärare i åk 3-6.

Som pilotverksamhet hölls temadagar för elever och handledningstillfällen för lärare i Västnyland