Material

Vilket material behövs i åk 3-6?
Förslag till konkret material räknat för en fullstor klass.
Var köpa material?
Material för utlåning
Bygga
Skriv ut centrala begrepp för varje tema


Vilka saker är svåra att få tag i på din ort?
Finns det intresse av att sambeställa material?
Ta kontakt med akjern[at]raseborg.fi så kan det gå att ordna.

E-material
Interaktiva övningar om ämnen
Kort med grundämnen och föreningar

Stjärnhimlen flera uppgifter
Jordens bana, årstiderna
Zodiaken

Kraftverk bild, presentation
Kraftverk text, presentation

Energiomvandlingar, e-övning

Geologi
Berget, presentation
Åsen, presentation

Att skriva ut
Spel om bergarter

Bilder av fyra bergarter

Vattnets kretslopp

Kort till 'Världens energiresurser'
Skyltar till 'Världens energiresurser'

Skyltar för dramatisering av lösning