Övningar för åk  3-6

De flesta övningarna är gjorda med programmet Hot Potatoes.

Fi
Åk 3
- Verbet 'olla'    5 övningar
- Jakande presens a   12 övningar
- Jakande presens b   17 övningar
- Millä?    7 övningar   
- Missä?    6 övningar
- T-formen 2 övningar   
- Småord    4 övningar
Fi
Åk 4
- Nekande presens    8 övningar
- Minkä? Missä? Millä? 
- Milloin 2 övningar
- Imperativ    8 övningar    
Räkneord    10 övningar
- Uttryck        6 övningar
- Mitä sinä teet?    9 övningar
- Rum        6 övningar
- Objekt (alla)   6 övningar
    - Jakande sats, sing
    - Jakande sats, plur
    - Nekande sats
    - Blandade övningar
    - 'Den/det' som objekt
- Fåglar
- "vara och ha"
- Småord    5 övningar
Fi
Åk 5 (under arbete)
- Jakande imperfekt a  5 övningar
- Jakande imperfekt b  17 övningar
- Jakande imperfekt c  6 övningar
- Jakande imperfekt d 19 övningar
- Hjälpverb 1  5 övningar
- Hjälpverb
 2   21 övningar
- Månaderna
2  övningar
- Lokalkasus 1  10 övningar
- Lokalkasus 2   30 övningar
- Tid 2 övningar
- Blandade meningar   5 övningar
- Fisk
- I bastun 2 övningar
Fi
Åk 6 (under arbete)
- Helobjekt
- Partitivobjekt
- Nekande imperfekt
  6 övningar
- Yrken translativ
- Uttryck
- Med andra ord
- Trafik
- Känslor
- Ord om tid
- Ord om plats
- Pronomen
- Repetera 'vara' och 'ha'
MNK åk 3-4 
(Norden-kartan är utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt GLA, Stockholm 1970)
- Finlands karta
    - Finland: län 1 övning
    - Södra Finland 4 övningar
    - Insjöfinland 2 övningar
    - Västra Finland 2 övningar
    - Mellersta Finland 1 övning
    - Norra Finland 1 övning
- Danmarks karta  4 övningar
- Islands karta   1 övning
- Norges karta   6 övningar
- Sveriges karta   5 övningar
- Sverige hitta   4 övningar
- Sverige skriv   4 övningar
- Norge hitta   2 övningar
- Norge skriv   2 övningar
- Danmark hitta   3 övningar
- Danmark skriv   3 övningar
- Baltikum hitta   3 övningar
- Baltikum skriv   3 övningar

GE åk 5-6
Europa
- Floder
- Hav och sjöar
- Berg
- Klimat zoner med alternativ
- Klimat zoner utan alternativ
- Västeuropa
- Centraleuropa
- Östeuropa
- Sydeuropa
- Klimatzoner
- Mellanöstern

Afrika
- Länder i norra Afrika
- Länder i västra Afrika
- Länder i Centralafrika
- Länder i östra Afrika
- Länder i södra Afrika

Oceanien, Australien

Asien
- Ryssland, Kina, Kazakstan, Mongoliet, Indien
- Mindre länder i Asien
- Vatten
- Berg
- Städer

Twilight på Amerikas karta


Världskartan
- Floder
- Världsdelarna
- Kända breddgrader
- Världshav
- BergIT åk 4

- Övning om utrustning
- Övning om tangentbordet
- Övningar om vad som syns på skärmen
- Textbehandlingsord
- Internetord
- Byta språk i stavningskontrollen i Open Office

Fyke

- Spel om ämnen
Stjärnbilder: Karlavagnen - Lyran
- Stjärnbilder: Orion m fl
- Stjärnbilder i söder

- Kraftverk bild -Kraftverk text

- Hela FyKe-resursen
- Rymden presentation
- Stjärnhimlen i söder
- Stjärnhimlen i norr

Geologi
- Berget
- Öva på orden
- Åsen
- Spel om bergarter


Bi
- Fåglar
- Myren (film)
- I tranemarker
- Vintern
    - Förberedelser
    - Vem äter vad på vintern?
    - Vem äter vad? 2 bild fattas
    - Vinterfåglar
    - Flera vinterfåglar
    - Växter förbereder sig för vintern 1
    -
Växter förbereder sig för vintern 2
    - Vilket djur? 1
    - Vilket djur? 2
    -
Vilket djur? 3
    -
Vilket djur? 4
    -
Vilket djur? 5

Annat
- Trafikmärken
- Språk i Europa
- Nationalsånger i Europa
- Frågor om Europa

Hi
- Finlands karta från 1300-talet till 1700-talet


En åk 5

- Uttryck 1
- Uttryck 2
- Uttryck 3
- Uttryck 4
- Uttryck 5
- Uttryck 6
Uttryck 7
Uttryck 8
Uttryck 9
Uttryck 10
Uttryck 11
Uttryck 12
Uttryck 13
Uttryck 14
Uttryck 15
Uttryck 16

Have, has
Do, does
Am, are, is
There is, there are
Like, think

Tx
- Redskap 1
- Redskap 2
- Redskap 3

- Tyg av naturmaterial
- Tråd och garn
- Olika tyg av bomull
- Mönsterdelar

Tx startsida

Mo
- Stavning Åk 4
- Sj-ljudet 1
- Sj-ljudet 2
- Sj-ljudet 3
- Tj-ljudet
- Diktamen 1
- Ordklasser 1
- Ordklasser 2
- Predikat, subjekt
- Predikat, subjekt, predikatsfyllnad
-
Predikat, subjekt, objekt
- Objekt eller predikatsfyllnad?
- Dela ord
- Mening
- Ordkunskap
- Ordkunskap 2
- Ordkunskap 3
- Ordkunskap trafik1
- Talspråk och skriftspråk
- ÅÄÖ

Ma ord
- Räknesätt
  - Ord i räknesätt
  - Välj räknesätt
Mått
Linjer, vinklar

Vinkelns delar
Trianglar
Höjder
Vinkelsumma
Tecken
Fyrhörningar

Fyrhörningar av trianglar
Cirkelns delar
Koordinatsystemet

Zaption
- film Mät vinklar 1
- film Bygg vinklar
- film Mät vinklar 2
- film Bygg stjärna

- film Hastighet
- film Vinter och sommar
- film Gamla mått