Vad heter räknesättet?

4 + 5 = 9
12 - 3 = 9
3 * 3 = 9
9 : 3 = 3