I tranmarker

Besök en myr

Filmen

Uppgifter om tranor

Vad såg du?
Tranorna flyttar
Tranorna häckar
Tranungarna blir ringmärkta

Diskutera
  • Varför måste tranungar lämna boet?
  • Varför jagar tofsviporna bort tranorna?
  • Vad ska man göra om man hittar en död ringmärkt fågel?
Uppgifter om myren

Växter 1
Växter 2
Fåglar
Lyssna på fåglar
Näringskedja
Speciellt på myren
Ord
Om du hinner
Gör en egen växtsamling med några av myrens arter.
Du kan använda bilderna här eller pressa riktiga växter.