Fåglar på myren

  • Tranan, den största och mest högljudda 
  • Tofsvipan, konstflygaren
  • Orrar och brushanar spelar på våren
  • Gulärlan är sällsynt
  • Hägern är på myren tidigt på våren.

Kan du?