Speciellt på myren

I den våta marken har nedbrytarna bara lite syre.
Därför går nedbrytningen långsamt.

Vitmossan vissnar längst ner, men har inte blivit mull.

Tillbaka