Näringen cirkulerar

  1. Växter tillverkar näring genom fotosyntes. De kallas producenter.
  2. Många djur är växtätare.
  3. En del djur är köttätare.
  4. Småkryp som äter vissnade växter och döda djur kallas nedbrytare. De gör mull av döda organismer. Nedbrytare kan vara t ex maskar, tusenfotingar, svampar, kvalster och ännu mindre organismer som lever i marken.

  5. Nya växter kan växa i mullen.

Stickmyggans honor äter blod för att kunna lägga ägg,
Men annars lever vuxna myggor av växtsafter.
Vad äter mygglarverna?

Kan du?