Om FyKe-Resursen:

Webbmaterialet Fy/Ke-resursen är tänkt för klasslärare som undervisar i åk 3-6.


Resursen innehåller:

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
administrerar epostlistan Dynamo för klasslärare som undervisar i omgivningslära. Ta kontakt för att bli medlem!

Resurscentret har två Facebook-grupper: RC och RC klasslärare. Välkommen med!

Material som har skaffats för projektet kan lånas enligt överenskommelse.

Anna Karin Jern

akjern[at]raseborg.fi

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.