Seminarieskolan i Raseborg är en grundskola med 365 elever fördelade på i huvudsak åk 1-6. Vi erbjuder också smågruppsundervisning; som individualiserad undervisning eller som undervisning per verksamhetsområde. Vi fungerar som närskola inom ramen för undervisning per verksamhetsområde för svenskspråkiga elever i regionen i åk 1-9.

Skolan har en personalstyrka på 47 personer.

Seminarieskolan är belägen i centrum av Ekenäs och eleverna har nära till sportplan, simhall och bibliotek. Skolan har ändamålsenliga utrymmen och specialsalar.

Vi strävar till att ge goda basfärdigheter för våra elever. Ett gott skolklimat är också viktigt för oss. Vi satsar också på internationellt samarbete via olika projekt.

Like it? Share it!