På vilket sätt är klibbalen annorlunda jämförd med andra lövträd?