Klibbal


Klibbal (Alnus glutinosa) är ett lövträd som förekommer i nästan hela Europa och
sydvästliga delar av Afrika. Den finns ändå bara i de sydligare delarna av Norge, Sverige
och Finland och fattas helt på Island. Den kan bli upp till 25 meter hög. Den kan kännas
igen på den svartbruna barken och en ganska speciell form på bladen. Bladen är runda och
veckade med en inbuktning på ändan så att de är nästan hjärtformade. Till skillnad från
gråalen så kräver klibbalen rinnande yt- eller grundvatten och fuktiga områden för att växa.
Den trivs mycket bra vid stränder, våtmarker, kärr och åar.

Klibbalen får sitt namn från att dess blad är klibbiga. Klibbet på bladens översida kommer från en fernissa som skyddar mot avdunstning. En unik egenskap hos klibbalen är ett den fäller sina blad när de är gröna.
Detta beror på kvävefixerande bakterier i rotknölarna. Det här leder också till att alen förbättrar jordmånen på sitt växtområde.


Klibbalens ved får en fin rödbrun färg när den reagerar med luft och används därför till att laga t.ex. väggpaneler och gitarrer. På grund av att veden också är mjuk har den använts för att laga träskor. Den är dessutom motståndskraftig mot röta, eftersom den växer i vatten och fukt.