Växtlighet på berg


Växtligheten på bergsområden är mycket olik den som man hittar i skogen.
Man behöver inte ens gå upp på höga fjäll för att märka en stor skillnad i hur växterna ser ut.
En stor del av växterna som finns i skogen klarar sig inte på bergig mark fast höjdskillnaden inte skulle
vara stor.


Tallen är ett träd som klarar sig på berg, men de blir sällan stora.
Varför är det så?

En orsak till att vissa träd är små och andra träd inte kan växa alls på berg är att berg inte suger i sig vatten. Allt regn sköljs bort vilket gör att träden inte kan få vatten från marken. Dessutom finns det ingen jord som rötterna kan fästa sig i.
Den sista orsaken är att berg oftast är öppna områden vilket gör att hårda vindar lätt
kommer in och fäller träd.

Det finns ändå faktorer som gör det möjligt för vissa träd och växter att växa på berg. Det finns nämligen en hel del sprickor och små sänkningar i berg var vatten och jord kan samlas.
I dessa sprickor finns det ofta något liv, men fast det finns ställen för träd att växa så har de mycket begränsade mängder näring och därför blir de inte så stora som de skulle bli i skogen.