Hurudana är träd som växer på berg jämfört med träd som växer annanstans?