Barrträd


Det finns flera olika barrträd i Finland men skogarna domineras av gran (Picea abies)
och tall (Pinus sylvestris). Idegran (Taxus baccata) och En (Juniperus communis) är inte
helt ovanliga barrväxter men de finns ändå inte i samma utsträckning som gran och tall.

Gran (Picea abies) är ett av våra vanligaste barrträd.

Den kan bli över 50 meter hög och 400 år gammal, men den blir sällan så gammal
på grund av avverkning.

Barren sitter enskilda och strödda på grenarna och hålls kvar i 7-10 år. Trädkronan är konformad.
Granen klarar av att växa nästan var som helst men växer bäst på näringsrika områden.

Granen växer ofta långsamt när den är ung och växer snabbast när den är i 30-50-års åldern.
Granen är en av de viktigaste träden för virkesproduktion i Finland och virket används ofta för
pappersmassa och byggnadsvirke. Dessutom används den för julgranar.Tall (Pinus sylvestris) är den andra av våra mest vanliga barrträd. Den blir ungefär 30-40 meter
hög och kan bli betydligt äldre än granen.

Den äldsta tallen man har hittat i Finland var 1029 år gammal. Tallen klarar av att växa
nästan var som helst, och har en mycket bra konkurrensförmåga på karga marker.

Den växer ändå bäst på näringsrika områden. Konkurrensförmågan leder till att tallen ofta
dominerar på marker där andra träd inte kan växa lika bra.

Största delen av tallens grenar ligger högt uppe på stammen och de långa barren sitter två
och två på grenarna. På övre delen av stammen är barken gulröd medan den är brunaktig längre ner.

Virket är betydelsefullt för skogsindustrin och används för bl.a. pappersmassa, bräder och bränsle.