Lövträden på stigen


Björken är ett av de vanligaste träden i Finland. Det finns tre arter här i landet:
glasbjörk (Betula pubescens), vårtbjörk (Betula pendula) och dvärgbjörk (Betula nana).
De här tre arterna kan korsa sig med varandra. Björken är lätt att känna igen: den har vit
stam med svarta märken. Det yttre lagret av björkens bark kallas näver. Näver används till
att tända brasan med, man kan även fläta föremål av näver, så kallad näverslöjd.
Förr i tiden har Nordamerikas indianer tillverkat kanoter av detta material. Björkens sav,
det vill säga näringsvätska med vatten och sockerarter, drack man förr som näringstillskott
tidigt på våren. Ur saven kan man utvinna xylitol, som smakar mycket sött, men till skillnad från
vanligt socker inte skadar dina tänder utan tvärtemot är nyttigt för dem!
Du har säkert tuggat xylitoltuggummi. Av björkriset gör man bastukvastar.

Aspens (Populus tremula) stam är väldigt rak och på stammen av fullvuxna aspar växer
ofta gul vägglav. Asparna har rundade blad som är lätta att känna igen. Man ser ofta
många aspar på ett ställe nära varandra. Det kommer upp plantor, så kallade skott, från
trädets rot. De träd som kommer till på detta sätt kommer alla från samma rot. Man kan därför
säga att asparna i en aspdunge är samma träd fast med flera stammar!
Aspens trä är ganska mjukt, därför är det ett populärt boträd för hackspettar. Det är vanligt
att man gör tändstickor av aspträ. Lyssna på asparna när det blåser! Löven rör sig på ett
ganska speciellt sätt, de rasslar i vinden. Man brukar säga att aspen darrar, på latin heter
aspen populus tremula: ”den darrande poppeln”. Genom tiderna har man hittat på olika
fantasifulla förklaringar till trädets darrande: en är att aspen är så rädd för att bli tändstickor!

Lönnen (Acer platanoides) har stora blad, som är väldigt vackra på hösten. Lönnens frön har vingar och
sprids med hjälp av dem i vinden. Barn brukar peta ut fröna och fästa vingarna på näsan som en lösnäsa.
Om det är rätt årstid: pröva! Du har kanske sett att det på Kanadas flagga finns ett lönnblad:
det växer väldigt mycket lönn i landet och lönnsirap är en viktig produkt.
Lönnsirapen framställs av lönnens sav.Rönnens (Sorbus aucuparia) blad är sammansatta av småblad. Trädet blommar på våren,
blommorna doftar inte alls särskilt gott. Rönnens bär är röda och innehåller mycket C-vitamin.
Fåglar, särskilt trastar, tycker om rönnens bär. Rönnen omtalas i den gamla nordiska
mytologin: guden Tor räddas ur ett strömt vattendrag tack vare att han får tag i en rönn
i strandkanten. Eftersom trädet förknippats med Tor anses det ha goda egenskaper,
bland annat lär rönnen skydda mot åsknedslag... Du har säkert hört talesättet
“surt sa räven om rönnbären!”
Fundera på i vilka situationer man använder det uttrycket, och vad det kan tänkas betyda!Häggen (Prunus padus) har blad med sågad kant. Trädet blommar tidigt och rikligt,
med vita blommor. Häggen har svarta stenfrukter.
Häggen är släkt med körsbären... men bären smakar inte alls gott (men de är inte giftiga).Eken (Quercus robur) känner du säkert igen på bladens form.
Ekar kan bli mycket gamla. Eken växer vilt bara i sydligaste Finland,
just där vi befinner oss! Ekträ är väldigt väldigt hårt. Förr byggde man fartyg av eken.
Det kunde gå åt upp till 2000 träd för att bygga ett enda skepp.

Sälgen (Salix) tillhör videarterna. Bladen har gråvit undersida. Många arter är beroende av sälgen,
bland annat fjärilar och skalbaggar.
Under vårvintern får sälgen videkissor, knopparna har en silverglänsande päls som skyddar dem mot kyla.