“På gränsen” är en kurs i journalistiskt berättande där två skolor möts och arbetar tillsammans för att skapa en tidning. Denna höst blev kursen ett samarbete mellan Ekenäs gymnasium och Närpes gymnasium. Förutom att vi under kursens gång lärde oss om tidningsproduktion, intervjuteknik, layout, kombinationen av bild och text och mycket mera lärde vi också känna en grupp nya människor och fick upptäcka en ny plats i Svenskfinland. För många var detta första besöket i Närpes. Det har varit ett givande samarbete och ett intressant möte över skolgränserna och vi är stolta och nöjda över vårt nummer av “På gränsen”.

Tidningen kan du läsa här.

Demitra Ahlskog
John Lindh
Alexandra Rosenqvist

 

Kunskapens träd

Vårens studenter från Ekenäs gymnasium avtackade sina lärare genom att plantera ett äppelträd på skolans gård.

Läroböckerna för läsåret 2016-2017 hittas här.

Digabi och Studentexamensnämnden publicerade nyligen nya direktiv för hurdan dator som rekommenderas till de digitala studentproven. Följande länkar hjälper dig förhoppningsvis på traven då du väljer en bärbar dator inför dina gymnasiestudier.

Digabis artikel (endast på finska)

https://digabi.fi/2015/06/paatelaitemaarityksia-ajanmukaistettiin-nain-testaat-koneen/

Studentexamensnämndens checklista:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_sv.pdf

I synnerhet nämndens översikt kan vara bra att skriva ut och visa upp för datorförsäljaren då du skaffar din apparat. På EG tycker vi att det är extra viktigt att

  • uppstartandet från en USB-sticka sker så enkelt som möjligt, allra helst utan att vara tvungen att justera inställningarna på datorn
  • datorn har ett nätuttag för kabel, inte endast en trådlös nätkontakt

I år dagsverkade Ekenäs gymnasium för att underlätta den svåra flyktingsituation som uppstått på den grekiska ön Leros. Dagsverksinsamlingen kompletterades med en välgörenhetskonsert i början av december.
Här överräcker Rickard Lindroos, studerandekårens representant, de hopsamlade medlen till Mårten Johansson, Raseborgs stads forna stadsdirektör.
Ett stort tack till Fotofabriken, Joy & Order,Bouser, JCO Digital och Åsa Raunio som sponsrade våra studerandes dagsverken.

Glada minnen och fina upplevelser från Ekenäs gymnasium. Så här minns våra forna studerande sin tid vid oss. Glädje, samhörighet, utmaningar och framsteg.

 

Ekenäs gymnasium strävar efter att ge en gedigen bred allmänbildning och goda förutsättningar för fortsatta studier. Skolan har specialiserat sig på interkulturell kommunikation, vilket har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Tack vare det breda kursutbudet, det stora antalet specialiseringskurser, samt möjligheter till nätstudier och utbytesperioder i andra skolor kan studerande vid Ekenäs gymnasium bygga upp flexibla, individuella studieprogram.

 

                                

         

Läs vår skoltidning! Den sammanställs regelbundet av studerande vid EG.
   
 Nummer 1  Nummer 2
Nummer 3 Nummer 4
   
Nummer 5 Nummer 6

Like it? Share it!