Finska

Färger
Färger i meningar
Saker
Djur
Mänskan
Veckodagarna
Mat
Ute
Inne
Dygnet
Årstiderna
Motsatser

 

Mnk
Uppgifter till Barnens undervattensbok 2

s 8
s 9
s 11
s 12
s 15
s 16
s 18
s 19
s 21
s 24
s 25

s 26
s 27
s 28
s 31
s 32
s 33
s 35
s 36
s 37
s 44
s 45

 


 

Övningarna är gjorda med programmet Hot Potatoes.
Bilderna är från UVic's Language Teaching Clipart Library.