I Finland finns det 8 hackspettar.

Större hackspett är vår vanligaste hackspett.

Kan du hitta eller höra tecken av större hackspett här?


Större hackspett är röd på hjässan och på magens nedre del.
Honans fläck på nacken är svart. Hackspetten har avlånga vita skulderfläckar
och vita fläckar längs ut på vingarna. Ofta har den
vita magen fläckats av kåda så att den ser mörk ut. Hackspetten har en
väldigt lång tunga.
Som flesta hackspettar, större hackspett har fyra tår i båda fötter,
varav två pekar
framåt och två bakåt.
Hackspettarna har en stadig stjärt som de stöder sig på när de klättrar i träden.

Hackspetten klättrar på trädstammarna i jakt på insekter och larver i
barkens hålor och sprickor.
Hackspetten drar nytta av sin långa tunga för att få fast insekter.
Om somrarna äter hackspettarna
även bär och ibland andra fågelarters ägg och ungar.

På vintrarna äter hackspetten frön ur kottar. Den kilar fast kotten i en grenklyka eller i en håla i trädet och hackar i sig fröna ur kotten. Under träden kan man hitta kottar som tömts på frön, det kan vara tecken på att hackspetten varit i farten!

Varje år skapar hackspetten ett nytt bo åt sig, genom att med sin kraftiga näbb hacka hål i ett murket träd. Andra fåglar och smådjur som bor i hålor tar gärna över gamla hackspetts-bon.

Hackspetten använder sin näbb också till att trumma. Genom att trumma markerar
hackspettarna revir - så hackandet kan jämföras med andra fåglars sång.
Hackspettarna får inte hjärnskakning av sitt hackande, för de har en slags stötdämpare i huvudet!