Träd


Träden växer både på höjden och på bredden. De får varje år nya grenar högst upp, dessa nya grenar
kallas årsskott.

Breddtillväxten sker längs ut, närmast barken. Om man tittar på en stubbe eller stock ser man att
trädet har årsringar. Det mörka är ved som vuxit på sensommaren och hösten, och det ljusa har vuxit på
våren och sommaren.

Här i Norden växer träden mest på våren och sommaren, därför är de ljusa lagren bredare än de mörka.
Genom att räkna de mörkare ringarna kan vi komma fram till hur gammalt trädet är, eller hur många
höstar trädet levt.