Ormbunksväxter (Pteridophyta)


Ormbunkar har dykt upp tidigt på jorden, redan för ungefär 360 miljoner år sedan. Det betyder att de fanns på de
växtätande dinosauriernas matsedel! Fortsättningsvis finns det ungefär 10 000 ormbunksarter
(38 av dem finns i Finland).

…så kan vi hitta dinosauriemat här på stigen?


Majbräken – Hiirenporras

- på latin Athyrium filix–femina som betyder "kvinnlig ormbräken", det syftar på att den är nätt och
”spetsig”
– titta på undersidan av bladet Ormbunkar varken blommar eller producerar frön, istället förökar de sig med
sporer– som svampar! Ormbunkar har använts som toalettpapper och som fyllning i madrasser,
några har även använts som medicin. Vissa ormbunkar är giftiga.


Stensöta – Kallioimarre – Polypodium vulgare

Stensöta påträffas på klippor, blockfält och på steniga skogsmarker. Arten har anpassat sig för att
tåla svår torka. Fastän bladen skulle skrumpna ihop av torka, återhämtar växten sig snabbt så fort
den får vatten.


Hultbräken – Korpi–imarre – Phegopteris connectilis

Det nedersta paret småblad är bakåtböjda, som horn eller som en mustasch.


Ekbräken – Metsäimarre - Gymnocarpium dryopteris

är liten och har triangelform.