AllemansrättenVi har av tradition allemansrätt i Finland. Allemanrätten ger alla människor rätt att vistas ute i naturen
oberoende av vem som äger marken.

Allemansrätten betyder inte att man får bete sig hur som helst: man har förstås skyldighet att visa hänsyn till
naturen och djuren, och till markägaren.

Vad innebär då allemansrätten? Jo, till exempel att man får promenera fritt i skogen, och att man får plocka bär
och svamp, man får tälta i skogen, bada i sjön, rida, vandra på isen, så länge man inte stör markägaren.

Man får däremot inte störa djur, skräpa ner, göra upp öppen eld, och man får inte gå över odlade åkrar.

I de flesta länder får man inte gå i en skog som man inte äger utan att först fråga om lov, för att inte tala om
att plocka bär och svamp!

Det är egentligen bara i de övriga nordiska länderna som man har liknande möjligheter att röra sig fritt i naturen.