På det här sidorna kan du lära dig de första ackorden på fem-strängad kantele.
Ackorden är markerade med färg och flera melodier finns inspelade.
Du behöver inte läsa noter för att använda kanteleskolan.                                                 
Börja här