Spel

Bekanta dig först med ämnena i verkligheten och på bild.
Testa sedan dina kunskaper här.

Egenskaper som flytande, fast och gasform gäller vid rumstemperatur.

Bild och namn

Sortering

Namn och egenskaper

Namn och beteckning