Frågeord

Lucktext

Fyll i alla luckor och klicka sedan på "Kontrollera" för att se Ditt resultat. Använd knappen "Ledtråd" för att få hjälp med en bokstav om Du har problem med ett visst svar. Du kan också klicka på knappen "[?]" för att få en ledtråd. Lägg märke till att Du kommer att förlora poäng på att utnyttja tips eller ledtrådar!

   What      Where      Who      Why   
I am Fred. is your name? My name is John. is that girl? girl? The girl in the red dress. ? Sch! There. I don't know her name. don't you ask her?