Eleverna vid Karis svenska högstadium kommer från orterna Raseborg, Ingå (Barösund) och Halikko. Nedan syns en prognos över elevantalet fram till år 2018 för normalklasserna och specialklassen.

Elevprognos KSH:

Läsår

Åk 7

Åk 8

Åk 9

Totalt

2015-2016

 

83

61

80

224

2016-2017

 

84

79

61

224

2017-2018

 

72

84

79

235

 

Läsår

Åk 7

Åk 8

Åk 9

Totalt

Totalt

 

p

fl

p

fl

p

fl

p

fl

 

2015-2016

46

 

37

30

31

41

39

117

107

224

2016-2017

44

 

40

43

36

30

31

117

107

224

2017-2018

36

 

36

44

40

43

36

123

112

235

 
 

Årsberättelser:

Årsberättelsen 2016-2017

Årsberättelsen 2017-2018

Historik:

 

 

 

Vår VISION är att bli en vidsynt toppen-skola i grundundervisningen genom att motivera, engagera, stöda och ena alla i vår skola.

Vårt MÅL är att

  • ge en bra undervisning åt alla elever
  • få både elever och personal att trivas
  • utveckla en stark självkänsla hos eleven
  • vara en skola i tiden
  • vara miljömedvetna
  • se problem som utmaningar
  • informera och kommunicera

helt enkelt: att ge eleverna goda förutsättningar att klara sig i livet

 Årskurs  
 Åk 7
84
 Åk 8
79
 Åk 9
61
 Sammanlagt 224

Bildningsnämnden


Bildningsnämndens och den svenskspråkiga sektionens sammansättning hittas på adressen:

http://www.raseborg.fi/service/beslutsfattande/namnder/bildningsnamnd

Like it? Share it!