Vi har tillsammans med skolorna i Bromarv och Prästkulla jobbat fram en Ansvarstrappa, som kan användas som ett underlag då man diskuterar frågor kring ansvarstagande hemma och i skolan.

 pdf Ansvarstrappan i Höjdens skola

Like it? Share it!